Om in hoger beroep te gaan schakelt u de hoger beroep advocaat in. Er is een vonnis uitgesproken en dat betekent dan ook dat u het recht heeft om hoger beroep aan te tekenen. Het hoger beroep is feitelijk een verzoek aan een raadsheer om de zaak voor een tweede maal te behandelen. De rechter:

 • beoordeelt de feiten opnieuw;
 • luistert naar eventueel aanvullend bewijsmateriaal;
 • plaatst na aanhoren van het pleidooi door de advocaat hoger beroep de feiten in de juiste juridische context;
 • maakt op basis van voorgaande een oordeel.

 Het hoger beroep maakt dan ook dat het resultaat ten opzichte van het vonnis in eerste aanleg:

 • wordt gewijzigd ten gunste van de eiser of gedaagde;
 • wordt overgenomen door de rechter;
 • of wordt vernietigd.

Om ook het beste resultaat binnen een aangetekend hoger beroep te verkrijgen laat u dan bijstaan door de advocaat voor hoger beroep.

Maximale aantekeningsperiode hoger beroep

Om een hoger beroep aan te kunnen tekenen heeft u slechts een bepaalde termijn waarbinnen dat kan. Zodra het vonnis in eerste aanleg is uitgesproken dan:

 • kunt u direct hoger beroep aantekenen;
 • maar u kunt ook uw kansen op een hoger beroep eerst onderzoeken. In overleg met de advocaat voor hoger beroep kunt u tot maximaal drie maand na het vonnis in hoger beroep gaan.

Is het hoger beroep eenmaal aangetekend dan bepaald de partij die het hoger beroep heeft aangetekend wanneer de zaak voor de tweede maal voor moet komen. Daarbij is in principe geen termijn voor gesteld. Veelal zal dit te maken hebben met hoeveel tijd de advocaten voor de voorbereiding van het proces nodig hebben.

Juiste rechtbank

Uiteraard dient uw zaak bij de juiste rechtbank aangetekend worden. Zo dienen:

 • Bestuursrechtelijke zaken afgehandeld te worden door de Centrale Raad;
 • rechtspraak binnen zakelijke aangelegenheden door het College van Beroep;
 • en civiele en strafrechtelijke zaken door het Gerechtshof.

Informeer bij uw advocaat voor hoger beroep welke rechtbank u moet nemen om uw hoger beroep aan te kunnen tekenen.

Altijd advocaat inschakelen

De gehele rechtszaak dient opnieuw gevoerd te worden bij een hoger beroep. De feiten dienen daarbij in de juiste juridische context en bewoordingen geplaatst te worden zodat de rechter daarover een concreet oordeel kan vellen. Het is dan ook noodzaak om een advocaat in te schakelen. De advocaat hoger beroep weet wat juridisch van belang is binnen uw rechtszaak en kan daartoe dan ook jurisprudentie aanhalen gecombineerd met de van belang zijnde wetteksten. Op basis van de juridische kennis en ervaring van de advocaat hoger beroep kunt u ook een verbeterd resultaat bereiken bij de uitspraak van het arrest in hoger beroep.

In cassatie gaan

Bent u het niet eens met de gang van zaken bij rechtspraak van het vonnis en arrest dan kunt u daar eveneens iets tegen doen. De rechters moeten uiteraard de wet op de juiste manier toepassen waarbij binnen de gerechtelijke gang mogelijk procedurele fouten zijn gemaakt, dan kunt u in cassatie gaan. Daar wordt de zaak bekeken ten aanzien van het correct uitvoeren en handelen binnen de zaak. Dit is dus geen herbehandeling van de zaak zelf, maar kan wel leiden tot een vernietiging van de uitspraak. Laat uw kansen door de advocaat voor hoger beroep inschatten, vraag hier vrijblijvend juridisch advies aan.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 82

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op