Met de hoger beroep advocaat heeft u gedegen juridische ondersteuning om een beter resultaat binnen de rechtszaak te verkrijgen. Het vonnis van een rechtszaak bevalt u niet en dus gaat u in hoger beroep. Naar uw mening is de bewijslast en het pleidooi reden voor een bepaald resultaat echter dat wordt niet behaald. Om het recht wel positief voor u uit te laten komen neemt u de juridische expertise van de hoger beroep advocaat in de arm. U wilt binnen uw rechtszaak ook het beste en meest bevredigende resultaat bereiken juist door de inzet van de advocaat hoger beroep.

Wat doet hoger beroep advocaat?

De hoger beroep advocaat adviseert u aangaande het opnieuw voorleggen van de zaak aan de rechter. Daartoe dienen de volgende stappen ondernomen te worden:

 • na de uitspraak van het vonnis dient de advocaat het hoger beroep aan te tekenen;
 • wordt de zaak op de rechtszaak voorbereid;
 • wordt onderzocht of mogelijk aanvullend bewijsmateriaal gevonden kan worden;
 • legt de advocaat de materie voor aan de rechter waarbij de zaak in de juiste juridische context van het Wetboek wordt geplaatst;
 • en volgt een pleidooi om recht en feiten te combineren.

Middels deze stappen tracht de advocaat voor hoger beroep een beter resultaat in deze rechtszaak te verkrijgen.

Het arrest

Indien de rechter binnen een hoger beroep tot een uitspraak komt, wordt dit een arrest genoemd. Het arrest is voor de rechtszaak bindend en dus kan de uitspraak niet meer worden gewijzigd. De volgende uitkomsten kunnen van toepassing zijn binnen het hoger beroep:

 • de bewijslast toont aan dat de gedaagde daartoe geen verantwoordelijkheid draagt en dus wordt het eerste vonnis vernietigd;
 • de rechter is van mening dat er geen verzwarende of verlichtende bewijslast is geleverd en dus wordt het eerste vonnis overgenomen;
 • er is aangetoond dat gedaagde in meer of mindere mate verantwoordelijk is voor de feiten en daarop wordt het vonnis aangepast.

De rechtbank

Om in hoger beroep te gaan dient u bij de juiste rechtbank aan te kloppen. bestuursrecht is namelijk geen civielrecht. Zo worden de volgende rechtbanken onderscheiden:

 • het Gerechtshof behandelt het hoger beroep voor civiel- en strafrechtzaken;
 • het College van Beroep behandelt zaken binnen de zakelijke branche;
 • de Centrale Raad neemt de bestuursrechtelijke zaken op zich;
 • ¬†en de Hoge Raad behandelt zaken indien in cassatie wordt gegaan. Daarbij wordt bekeken of een zaak procedureel correct is behandeld en of het recht op de juiste manier is toegepast.

Inzet hoger beroep advocaat

Bent u het niet eens met uw vonnis, teken dan hoger beroep aan. Daartoe heeft u drie maand de tijd. Maak gebruik van een gespecialiseerde advocaat om uw hoger beroep succesvol te laten zijn. U wilt namelijk een beter resultaat bereiken door juist in hoger beroep te gaan. Neem ook de hoger beroep advocaat zodat uw zaak juridisch onderbouwd met gedegen kennis van feiten aan de rechter wordt gepresenteerd. Om ook uw zaak herbeoordeeld te krijgen met een positief resultaat, neem dan de advocaat voor hoger beroep.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 82

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op