Het Hooggerechtshof, hoe zit dat eigenlijk?
Vele van ons hebben de naam wel eens gehoord: hooggerechtshof. Klinkt heel erg chique en men weet wel te vertellen dat het heel wat is als je zaak daar terecht komt, maar hoe dat het precies in zijn werk gaat, is over het algemeen niet bekend. Toch is het wel handig om te weten hoe dat het precies werkt en wanneer je er terecht komt. Je weet immers nooit wat er gebeurt in de toekomst en of dat je er ooit mee te maken krijgt. Daarnaast is het natuurlijk altijd handig om te weten hoe dat het rechtssysteem in elkaar steekt.

Het Hooggerechtshof

Bijna ieder land heeft wel een Hooggerechtshof. Het Hooggerechtshof is het orgaan dat boven alle andere rechtsprekende organen staat. Wanneer je hier terecht komt, is de uitspraak definitief. In Nederland noemen wij het Hooggerechtshof de Hoge Raad der Nederlanden. Ook wel gewoon de Hoge Raad genoemd. De Hoge Raad bevindt zich in Den Haag en gaat over zaken op het civielrechtelijk, strafrechtelijk en belastingrechtelijk gebied. Een rechter van de Hoge Raad wordt een Raadsheer genoemd. De Hoge Raad bestaat uit:

  • 1 president
  • 7 vice presidenten
  • 30 raadsheren
  • 15 raadsheren in buitengewone dienst

Een raadsheer van de Hoge Raad wordt benoemd voor zijn leven en kan er zelf voor kiezen om na een leeftijd van 70 jaar uit de Raad te stappen.

Behandelen van de zaak

Je komt terecht bij de Hoge Raad wanneer je bezwaar aantekent bij het Gerechtshof. Wanneer de Hoge Raad een zaak voorgeschoteld krijgt, gaan ze deze zaak niet helemaal opnieuw onderzoeken. Ze gaan uit van de feiten die door de lagere rechters zijn vastgesteld. De Hoge Raad kijkt of dat de lagere rechter alle stappen juist heeft doornomen om tot een oordeel te komen. In principe vergooien ze het vonnis niet, tenzij ze vinden dat de lagere rechter het recht heeft geschend door een oordeel verkeerd uit te leggen of dat er sprake is van het niet juist doornemen van de stappen. De Hoge Raad maakt dus geen nieuwe beslissingen, maar kijkt alleen of dat alles op de juiste manier doorlopen is.

Uitspraak

Zoals hierboven vermeldt, kan de Hoge Raad ervoor kiezen om het vonnis te vergooien of om het vonnis door te laten gaan. Ze kunnen er echter ook voor kiezen om het beroep niet goed te keuren. De zaak wordt dan teruggeplaatst bij een lagere rechter die er opnieuw een uitspraak over zal doen. Wanneer het beroep niet goedgekeurd is, blijft het vonnis van de lagere rechter gelden totdat deze er mogelijk een andere uitspraak over doet. De Hoge Raad mag echter wel terugkomen op zijn beslissingen. Het kan zijn dat de Hoge Raad zijn oordeel over eerder genoemde zaken aanpast wanneer het dat nodig acht.

Hooggerechtshof in het buitenland

Zoals eerder gezegd, heeft bijna ieder land wel een Hooggerechtshof. In Amerika wordt het Hooggerechtshof het Supreme Court genoemd, dit bevindt zich in Washington. Echter, iedere staat in Amerika heeft een eigen Hooggerechtshof. Het Supreme Court van Washington is verreweg het bekendste. In vrijwel ieder land met een Hooggerechtshof doet het Hooggerechtshof hetzelfde als wat het in Nederland doet. Het controleert de lagere rechters op hun juridische stappen en doet in principe geen uitspraak. Ook in het buitenland is de benoeming tot rechter van het Hooggerechtshof voor het leven en kun je er op latere leeftijd zelf voor kiezen om eruit te stappen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 82

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op