Het tijdig instellen van hoger beroep is de start van de volgende rechtsgang. Men kan binnen een rechtszaak meerdere stappen ondernemen om het recht te laten zege vieren. Is men het niet eens met een uitspraak in eerste aanleg dan kan men het hoger beroep instellen. Het geeft de mogelijkheid om de zaak voor een tweede maal te laten behandelen door een rechter. Het tijdig instellen van het hoger beroep is echter een vereiste omdat men binnen een rechtszaak slechts beperkte tijd daartoe verkrijgt. Waar moet je op letten bij het instellen van het hoger beroep?

Instellen binnen maximale termijn

Ben je het niet eens met een vonnis van de rechter dan kun je in hoger beroep gaan. Je moet daarbij opletten dat je het binnen de maximale termijn gaat instellen. Daartoe kun je:

  • direct na het vonnis het hoger beroep instellen;
  • tot op negentig dagen na het vonnis overgaan tot het instellen van het hoger beroep.

Wees alert op de maximale termijn waarbinnen het hoger beroep ingesteld moet worden zodat je zeker weet dat je het hoger beroep kunt aantekenen.

Instellen hoger beroep en griffiekosten

Zodra een partij het hoger beroep gaat instellen dienen griffiekosten aan de rechtbank te worden betaald. Na het instellen van het hoger beroep worden er namelijk kosten gemaakt welke moeten worden vergoed. Zorg er altijd voor dat je je laat informeren naar de hoogte van die griffiekosten zodat je een prijsbewuste afweging aangaande het instellen van het hoger beroep maakt.

Hernieuwde behandeling

Na het instellen van het hoger beroep bepaalt de instellende partij wanneer de zaak opnieuw wordt behandeld. Het instellen zorgt ervoor dat de gerechtelijke papierwinkel aan de loop gaat waarna het hoger beroep voor de rechter in tweede aanleg komt. Oftewel na het instellen wordt de zaak compleet opnieuw behandeld waartoe de inzet van een advocaat van groot belang is. Laat je bij het instellen van het hoger beroep en de hernieuwde behandeling goed juridisch bijstaan.

Het arrest als uitspraak

Komt het na het instellen van het hoger beroep tot een uitspraak dan is er sprake van een arrest. Deze uitspraak vormt de laatste inhoudelijke beoordeling van de rechtszaak. De uitspraak is bindend voor alle partijen. Wordt men veroordeeld dan moet men de opgelegde straf uitvoeren. Is men vrijgesproken dan blijft dat zo.

Instellen in cassatie

Alhoewel de rechtszaak na het instellen van het hoger beroep voor de tweede en laatste keer inhoudelijk wordt behandeld kan men daarna het in cassatie instellen. Indien er vermoedens bestaan dat:

  • de rechtsgang niet op de juiste manier is verlopen door bijvoorbeeld onterechte bewijsvoering of het illegaal verkrijgen van bewijs;
  • het recht niet op de juiste manier is toegepast binnen de rechtszaak;

dan heeft men de mogelijkheid om de zaak door de Hoge Raad te laten beoordelen. Dit wordt in cassatie genoemd. Laat je in alle fases voor het instellen van hoger beroep of in cassatie begeleiden door een ervaren jurist of advocaat.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 82

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op