Wist u dat er van oudsher de scheiding is tussen de kantonrechter en de rechtbank? Die scheiding is er strikt genomen niet meer omdat ze zijn samengevoegd. Toch is het zo dat civiel rechtelijke geschillen binnen een zaak bij de kantonrechter worden beslecht. Oftewel men moet bij de rechtbank verschijnen onder de noemer van de kantonrechter. Indien de zaak door de kantonrechter compleet is aangehoord komt het tot een uitspraak ook wel het vonnis genoemd. Is men het echter niet eens met die uitspraak dan kan men binnen drie maand het hoger beroep aanzeggen. Wat doet de kantonrechter verder en hoe verhoudt het met een hoger beroep?

Griffie rechten

Om bij de kantonrechter een zaak voor te laten komen dienen er vooraf griffie rechten te worden betaald. Deze kosten dienen voor het afdekken van het registreren en aanhangig maken van de zaak. Op die manier worden de opstart kosten bij de rechtbank bekostigd. Informeer altijd vooraf naar de hoogte van de te betalen griffie rechten omdat deze per jaar nog weleens kunnen verschillen.

Dagvaarding voor de kantonrechter

Om iemand voor de kantonrechter te dagen dient er een dagvaarding aan de gedaagde via de deurwaarder wordt verstrekt. Op die manier is men altijd er zeker van dat gedaagde op de hoogte is van de voorliggende feiten zodat er hoor en wederhoor kan plaatsvinden. Daartoe zullen beide partijen veelal een eigen advocaat inschakelen zodat de belangen voor de kantonrechter optimaal zijn vertegenwoordigd. Zorg ook voor goede juridische bijstand indien je voor de kantonrechter moet verantwoorden.

Advocaat als specialist

Om bij de kantonrechter je recht te halen is het van belang om een specialist in te schakelen in de vorm van een advocaat. Deze bereidt jouw zaak van begin tot eind compleet voor zodat jouw belangen goed zijn vertegenwoordigd voor de kantonrechter. De feiten worden gekoppeld aan de juiste wetteksten en jurisprudentie opdat dat kantonrechter in eerste aanleg of de kantonrechter binnen het hoger beroep de juiste interpretatie maakt. Daarnaast kan een slotpleidooi ervoor zorgen dat alles in goede banen wordt geleid.

Kantonrechter en hoger beroep

Is er in eerste aanleg een uitspraak geweest waar je het niet mee eens bent dan kun je in hoger beroep gaan. De kantonrechter in twee aanleg zal de zaak dan opnieuw moeten bekijken zodat er een nieuw oordeel wordt uitgesproken. Dat arrest van de kantonrechter vormt de laatste gerechtelijke stap waarbij de zaak inhoudelijk is behandeld. Je doet er dus goed aan om daarbij gedegen juridisch advies te hebben. Ook jouw belangen dienen goed behartigd te zijn zodat het hoger beroep bij de kantonrechter succesvol afloopt.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 82

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op