Indien een zaak is behandeld dan volgt er een uitspraak. Dit wordt het vonnis genoemd en wordt uitgesproken door de rechter in eerste aanleg. Indien de aanklager of aangeklaagde het niet eens is met dit vonnis heeft men recht om binnen de termijn hoger beroep aan te tekenen. Het houdt in dat de zaak wederom in zijn geheel voor de rechter moet komen zodat mogelijk tot een ander resultaat wordt gekomen. Beide partijen binnen de zaak hebben het recht om binnen de gestelde termijn hoger beroep aan te tekenen zodat men kans heeft op een meer reƫle uitspraak.

Binnen termijn hoger beroep indienen

Gewoonlijk heeft men na een uitspraak binnen een rechtszaak tot op negentig dagen de tijd om binnen de termijn hoger beroep in te dienen. Dat houdt in dat men direct na de uitspraak het hoger beroep kan aangeven maar men heeft de mogelijkheid om tot op drie maand te wachten. Het geeft ruimte en tijd om met de advocaat een zaak grondig te bestuderen opdat de slagingskansen voor een hoger beroep kunnen worden ingeschat. Zo heeft iedere partij binnen de rechtszaak voldoende tijd om een en ander nader te onderzoeken. Uiteraard dient de termijn hoger beroep in acht genomen te worden indien men verdere gerechtelijke stappen wil ondernemen.

Uitspraak hoger beroep is bindend

Nadat binnen de termijn hoger beroep is aangezegd wordt de zaak van begin tot eind opnieuw behandeld. Indien de rechter binnen het hoger beroep tot een uitspraak komt dan is er sprake van een arrest. Het houdt in dat de uitspraak bindend is en dat het altijd tot op de letter moet worden opgevolgd. Na de termijn en uitspraak is er echter de mogelijkheid om alsnog een vervolg stap te doen. In dat geval dient men in in cassatie te gaan. Daarbij wordt niet de zaak opnieuw gedaan echter wordt bekeken of:

  • de juridische procedures op een goede manier zijn doorlopen;
  • de rechtspraak op de juiste manier binnen de zaak is toegepast.

Door tijdig binnen de termijn hoger beroep of in cassatie aan te tekenen kan de zaak opnieuw deels of geheel tegen het licht worden gehouden.

Juridisch advies bij termijn

Om de belangen binnen de zaak op een juridisch verantwoorde manier af te wegen is de inzet van een juridisch specialist of advocaat noodzakelijk. Zodoende kunnen de kansen binnen de zaak goed worden ingeschat zodat het hoger beroep succesvol kan zijn. Zorg voor gedegen juridische assistentie binnen de zaak zodat het op een goede manier wordt afgerond. Teken ook tijdig binnen de termijn hoger beroep aan zodat jouw belangen goed zijn vertegenwoordigd.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 82

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op