Het verstekvonnis aanleiding hoger beroep

Bij verstekvonnis veroordeeld worden dan heb je het recht op hoger beroep. Verstekvonnis houdt in dat er recht wordt uitgesproken waarbij geen hoor van de gedaagde heeft plaats gevonden. Oftewel zal er eenzijdige rechtsspraak van toepassing zijn waarbij de rechter de belangen voor de gedaagde zal behartigen. Toch kan het voorkomen dat door deze verstekvonnis er een negatieve uitspraak is genomen waardoor de belangen van de gedaagde ernstig zijn geschaad.

Waarom verstekvonnis bij niet verschijnen?

Binnen het civiel recht hebben beide partijen het recht op hoor en wederhoor. Dat houdt in dat men zich kan verweren door verlichtende bewijslast te overleggen. Indien men niet komt opdagen dan wordt het recht met een verstekvonnis uitgesproken. Dat houdt in dat men geen kans heeft gehad om een goede verdediging te geven. Ondanks het niet verschijnen wordt er binnen de rechtszaak wel een uitspraak gedaan ook wel een verstekvonnis genoemd. Is men het achteraf alsnog niet eens met het verstekvonnis dan kan men in hoger beroep gaan.

Waarom verstek laten gaan?

De gedaagde is niet voor de rechtszaak komen opdagen waardoor een relatief eenzijdig juridisch verhaal is weergegeven. Het kan zijn dat men:

  • bewust verstek heeft laten gaan omdat men weet dat men schuldig is;
  • niet tijdig een advocaat heeft kunnen regelen;
  • door andere redenen niet kan op komen dagen.

Het houdt dus in dat men geen mogelijk heeft gehad om deugdelijk verweer te houden.

Tijdig hoger beroep aantekenen

Is men het niet eens met de inhoud van het verstekvonnis dan dient men tijdig het hoger beroep aan te tekenen. Binnen rechtszaken kan men dat doen direct nadat het verstekvonnis is uitgesproken, echter wegens afwezigheid heeft men daartoe tot op negentig dagen de tijd. Ben je het niet eens met het verstekvonnis dan heb je dus altijd de mogelijkheid om tegen de beslissing in te gaan door het hoger beroep aan te tekenen. Teken tijdig het hoger beroep aan zodat je alsnog je verweer kunt geven om zo een verminderde straf te bedingen.

Goede juridische ondersteuning

Om na een verstekvonnis toch een goed verweer te kunnen geven is de inzet van een juridisch specialist of advocaat noodzakelijk. Op die manier kan binnen een hoger beroep adequaat worden gereageerd op het verstekvonnis door de zaak juridisch correct weer te geven. Met de juiste wetteksten en jurisprudentie kan goed verweer worden gehouden na het verstekvonnis zodat het recht goed wordt toegepast. Zorg ook voor juridische assistentie bij het hoger beroep door na het verstekvonnis een gespecialiseerd advocaat in te schakelen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 82

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op