Het hoger beroep! Waarom kunt u in hoger beroep gaan en wat wilt u ermee bereiken. Een hoger beroep wordt ingesteld door één of beide partijen indien men het niet eens is met het vonnis van een rechter in eerste aanleg. De uitspraak is dus geweest in de rechtszaak en daarna heeft u of de tegen partij drie maanden de tijd om hoger beroep aan te tekenen. Bij een hoger beroep wordt een raadsheer gevraagd of de zaak opnieuw kan worden gedaan. Het in hoger beroep gaan kunt u slechts eenmalig doen omdat de uitspraak van het hoger beroep bindend is.

Wat bereiken met hoger beroep

U bent het niet eens met de uitspraak van de rechter in eerste aanleg en dus dient u daar tegen in te gaan. Dit doet u door hoger beroep aan te tekenen. Hoger beroep heeft tot doel om de rechter over te halen via aanvullend bewijs en een nieuw pleidooi om de eerdere uitspraak:

 • te vernietigen zodat u wordt vrij gesproken van de zaak;
 • danwel de rechter neemt het eerdere vonnis over;
 • maar kan ook leiden tot een verzwaring van het eerste vonnis.

Het ligt dus puur aan de kracht van de overtuigingskracht alsmede het belang van aanvullende bewijslast in hoeverre het hoger beroep positief of negatief in uw omstandigheid uitpakt.

Waarheen voor uw hoger beroep

Waar u het hoger beroep in moet dienen is puur afhankelijk binnen welk recht de zaak is behandeld. Veel zaken worden binnen het civiel- en strafrecht afgehandeld en die zaken kunnen bij het Gerechtshof in hoger beroep worden behandeld. Daarnaast zijn er nog de volgende hoger beroep mogelijkheden:

 • de Centrale Raad aangaande vonnissen conform het bestuursrecht;
 • het College van Beroep bij zaken in het bedrijfsleven;
 • en de raad van State.

Waarom u in hoger beroep gaat is om uw gelijk te halen. En dus dient u ook afdoende juridische assistentie te hebben in de vorm van een advocaat voor hoger beroep.

Hoger beroep en verder?

Leidt het hoger beroep eveneens in tweede instantie tot geen positief vonnis, dan is in principe de rechts gang gedaan omdat u slechts eenmaal in hoger beroep kunt gaan. Toch heeft u na het hoger beroep de mogelijkheid om in cassatie te gaan. Waarom? Het kan zijn dat u van mening bent dat de rechterlijke macht een dwaling heeft begaan door een juiste toepassing van het recht. Dan kunt u in cassatie gaan bij de Hoge Raad. Daar wordt:

 • het proces tot het komen van de rechterlijke uitspraak onder de loep genomen;
 • waarbij wordt geoordeeld of de wet in deze wel correct is toegepast.

Ook rechters kunnen een verkeerde inschatting van het recht maken, en daartoe dient het hoger beroep om de rechters bij een werkelijk falen te corrigeren.

Advocaat voor hoger beroep

Het hoger beroep is een specialisme binnen de rechterlijke macht, waarbij beide partijen hoger beroep kunnen aantekenen. Om ook uw gelijk te halen nadat een vonnis is uitgesproken, neemt u de advocaat voor hoger beroep in de arm. Met de advocaat voor hoger beroep;

 • kan ook uw straf worden verlaagd;
 • danwel het vonnis nietig worden verklaard.

Laat u altijd goed juridisch bijstaan met een advocaat voor hoger beroep.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 82

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op