Bent u teleurgesteld in de uitspraak binnen uw aangespannen zaak? Ga dan in hoger beroep. hoger beroep is het voorleggen van de zaak aan een nieuwe hogere rechter. Indien het dan komt tot een tweede uitspraak dan is er sprake van een arrest welke het eerdere vonnis overbodig maakt. Het is echter zo dat het arrest de allerlaatste gerechtelijke uitspraak is en dus kan het na het hoger beroep niet meer inhoudelijk aangevochten worden. Is er echter twijfel over de juiste procedure danwel de juiste toepassing van het recht dan kan het hoger beroep aangevochten worden middels een in cassatie. Veelal is echter het hoger beroep de laatste halte binnen het recht. Als u binnen een zaak hoger beroep aantekent waar dient u dan zoal rekening mee te houden?

Wanneer hoger beroep?

Het is uiteraard de vraag wanneer u een hoger beroep kunt aantekenen. Veelal zal het betekenen dat u het niet eens bent met de gerechtelijke uitspraak doordat:

  • u had verwacht dat de gedaagde een veel zwaardere straf zou krijgen ten opzichte van verrichte feiten;
  • u had niet verwacht dat u zo’n hoge straf zou krijgen als gedaagde;
  • u bent het niet eens met de bewijsvoering en dat de rechter de zaak onjuist interpreteert.

Dit houdt in dat zowel de gedaagde als dagende partij na een uitspraak in hoger beroep kunnen gaan. Tevens kunnen beide partijen hoger beroep aantekenen.

Procedure hoger beroep

In principe geldt na iedere zaak waarbij een gerechtelijke uitspraak is geweest dat men het recht heeft op daartegen in hoger beroep te gaan. Het kan namelijk zijn dat de dager of gedaagde de uitspraak niet terecht of onlogisch vindt en dus dient er een tweede rechter naar de bewijslast te kijken. Nadat het eerste vonnis is geveld hebben beide partijen tot op 3 maand de tijd om in hoger beroep te gaan. Is het hoger beroep aangetekend dan beslist diegene die het hoger beroep heeft aangetekend op welk moment het hoger beroep voor het gerecht moet verschijnen. Dit wordt in overleg gedaan met de griffier van de rechtbank.

Bindend karakter uitspraak

Omdat de zaak voor een tweede maal voor de rechter komt, is deze uitspraak ook voor alle partijen bindend. Men moet dus altijd accepteren wat er wordt uitgesproken, ook al valt de uitspraak gunstig of minder gunstig uit. Het is dus duidelijk dat iedereen zich hieraan moet houden. Dit wordt dan ook wel de finale rechterlijke uitspraak genoemd op basis waarvan het recht inhoudelijk tot een einde komt. De rechterlijke procedure stopt daarmee dus in principe. Indien u het niet eens bent met het arrest ga dan in beraad met uw advocaat voor een eventuele in cassatie.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 82

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op